Upravljanje

Model upravljanja


Pri modelu upravljanja se načrtovanje, izgradnja " na ključ", vodenje in tehnično upravljanje sistema, ponudi na odprtem javnem razpisu. Zgrajene naprave ostanejo v času trajanja pogodbe v lasti privatnega upravljalca. Pomembna prednost tega modela je, da se posamezne naloge v projektu (načrtovanje, izgradnja, obratovanje in financiranje) ponudijo v "paketu" - v enem javnem razpisu, s čemer se pridobi optimalne ponudbe. Hkrati pa se s tem razbremeni občinski proračun, saj je za financiranje projekta odgovoren privatni partner. Občina (naročnik) zagotavlja letno nadomestilo za upravljanje in obratovanje sistema. Tehnični riziko ( izgradnja in obratovanje) nosi privatni partner. Riziko plačevanja storitev končnih uporabnikov nosi občina, ki je odgovorna za sprejemanje odlokov in pobiranje prispevkov občanov.