Pregled

Posamezni modeli se med seboj razlikujejo po kombinaciji posameznih storitev kot so: načrtovanje, izgradnja, obratovanje in financiranje. Grafika prikazuje osnovne modele, ki jih je potrebno prilagoditi posameznim zahtevam.

V angleški literaturi pogosto zasledimo oznake d (design) za načrtovanje, b (build) za izgradnjo, f (finance) za financiranje in o (operate) za vodenje obratovanja. S temi štirimi okrajšavami lahko predstavimo osnovne projektne modele organizacije:           

  • db ... design - build (ali model matičnega podjetja)
  • dbo ... design - build - operate (ali Model vodenja obratovanja)
  • dbfo ... design - build - finance - operate (ali Obratovalni model)