Koncesija

Koncesijski model


Pri pravem koncesijskem modelu prevzame tehnični in ekonomski riziko projekta, privatni partner - koncesionar. Ta zgradi objekte in naprave na lastno odgovornost (koncesija gradnje), projekt pa se poplačuje z direktnimi prispevki končnih uporabnikov.V nasprotju s koncesijo se lahko razpiše tudi čista koncesija storitev.

Prednost prave koncesije je v tem, da se prenese riziko na privatnega partnerja. Občina ima pravico nadzora, hkrati pa tudi pravico do soglasja in ugovora. Največ koncesij je izvedenih na področju gradnje cestnega omrežja ( kjer se pobira cestnina), ter na področju oskrbe s pitno vodo. Ponudbi "uporabe cest" in "oskrbi s pitno vodo" stoji nasproti povpraševanje po teh storitvah na dolgi rok. Pri odvajanju odpadnih voda pa je koncesija izvedljiva samo takrat, ko je zagotavljanje oskrbe obvezno in ni povezano s povpraševanjem po teh storitvah.