Cenik komunalnih storitev Občina Bled

CENIK KOMUNALNIH STORITEV

v občini Bled – velja od 1.4.2015

 

  • Za vsa intervencijska dela izven delovnega časa, se cene storitev povečajo za 50 %.
  • Za odpadke iz lovilcev olj in maščob ter peskolovov na zasebnih površinah se pripravi posebna ponudba.
  • Storitev opravlja Čista dolina – SHW, komunalno podjetje d.o.o. na osnovi pogodbe z WTE Projektno družbo Bled d.o.o. in od nje pooblaščeni izvajalci storitev odvoza grezničnih gošč.

 

Naročanje storitev vsak delovni dan od 8.00 – 12.00 ure na tel. 04 588 50 74.