Vloge

VLOGA ZA PRIKLOP V OBČINI BLED  ( prenesi )

 

Vloga in izjava za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata [ Prenesi vlogo .docx ]