Vloge

VLOGA ZA PRIKLOP V OBČINI BLED  ( prenesi )

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIČNIH GOŠČ OZ. BLATA IZ MKČN  ( prenesi )